Com funciona?

1.

Pla d'empresa amb impacte social

Realitzar un pla d’empresa no és obligatori, però si és molt recomanable. Per aquest motiu un bon pla d’empresa neix de la reflexió, l’estudi i el desenvolupament d’una idea de negoci. No s’ha de córrer en fer el pla d’empresa, ja que aquest és la primera, i potser la més important, inversió que una persona emprenedora realitza per a la sevaempresa. Cal donar forma i estructura a la idea que es té al cap, sobretot si es vol presentar a tercers per a obtenir finançament.

2.

Assesorament

Estudiem les diferents variables que presenta el teu projecte com poden ser:

Producte o Servei: característiques físiques del producte, qualitat, accessoris, packaging, garanties, elecció de la marca, imatge,...

• Preu: quin marge tindrà el producte/servei, el nivell de preus, política de descomptes i bonificacions, temporalització dels cobraments, si existiran polítiques de discriminació de preus (ja siguin geogràfiques,...).

• Comunicació: es tindran prescriptors, quina promoció de vendes es realitzarà, publicitat no pagada, publicitat (mitjans de comunicació, missatge, receptors potencials,...) i altres aspectes promocionals.

• Distribució: ubicació del local, distribució del local, canals de distribució del producte o servei, intermediaris.  

3.

Execució

T’expliquem com poder endegar el teu projecte empresarial: on i com elaborar el pla d’empresa, on trobar finançament, com accedir als ajuts i les subvencions disponibles, quines formes jurídiques existeixen, quins tràmits administratius calen per legalitzar l’empresa, com iniciar-se a la internacionalització, etc. i t’informem del ventall de programes de suport a l’emprenedoria que tens al teu abast al Prat de Llogregat.

C/ Riu Llobregat, 47, Baixos, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona. Email: hola@labesoc.com Tel. 933 79 56 37.

Search